Sądy niemieckie w Ełku i Gołdapi - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
64/111/0
Daty skrajne
1774-1942
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sąd niemiecki w Gołdapi: testament, akta hipoteczne /1827-1938/ sygn. 1-8, sądy niemieckie w Ełku: księga wpisów hipotecznych Szestno, proces cywilny, rejestr stowarzyszeń, akta hipoteczne, rejestr praw majątkowych /1774-1942/ sygn. 9-16

Dzieje twórcy:

Organizacja powszechnego sądownictwa w Niemczech została oparta na ustawie z 27 stycznia 1877 roku. Nową ordynację sądową wprowadzono 1 października 1879 roku w związku ze zmianą konstytucji Rzeszy Niemieckiej. Sądy obwodowe (Amtsgerichte) uznano za sądy I instancji. Przewodniczącym sądu obwodowego był sędzia, będący jednocześnie członkiem sądu II instancji. Podział spraw między sędziów I instancji ustalało prezydium sądu II instancji (Landgericht). Kompetencje sądów obwodowych: sprawy sporne do 500 marek, sprawy karne, sprawy cywilne niesporne, rejestracja stowarzyszeń, spółek handlowychwodnych, towarowych, sprawy rodzinne i opiekuńcze (opieka nad małoletnimi, pozwolenia na zawarcie małżeństw, zmiana imion i nazwisk). Sądy obwodowe były urzędami ksiąg wieczystych i urzędami wiary publicznej - uwierzytelniały dokumenty i podpisy, przyjmowały dokumenty z zakresu prawa niespornego w depozyt.

Daty skrajne:

1774-1942

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1774-1942, 1827-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak