Urząd Skarbowy w Grajewie

Sygnatura
64/112/0
Daty skrajne
1923-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej przy Urzędzie Skarbowym w Grajewie: zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły klasyfikacyjne i korespondencja w sprawach klasyfikacji, sprawozdania z prac pomiarowych, rejestry pomiarowe poszczególnych wsi, operaty pomiarowe,operaty techniczne, akta klasyfikacyjne gruntów wsi

Dzieje twórcy:

Urząd Skarbowy w Grajewie powstał na mocy ustawy z 31 lipca 1919 roku o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, podlegał Izbie Skarbowej w Białymstoku. Rozporządzenie wykonawcze z 30 stycznia 1920 roku określiło zakres działalności i kompetencje urzędów skarbowych. Do ich zadań należało ustalanie podatków bezpośrednich i opłat skarbowych przy współudziale komisji podatkowych, kontrola i przymusowe ściąganie podatków i opłat skarbowych, nadzór nad podatkami, kontrola nad przestrzeganiem ustaw podatkowych.

Daty skrajne:

1923-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1923-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

60

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

60

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak