Starostwo Powiatowe w Olecku

Sygnatura
64/113/0
Daty skrajne
1840-1930
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta registratury policyjnej urzędu: akta ogólne /1914-1926/, sprawy dot. głosowania /1919-1930/, sprawy ludnościowe /1912-1924/, obrona państwa /1914-1923/, sprawy mobilizacyjne /1919-1920/, sprawy policyjne i polityczne /1918-1921/, sprawy gospodarcze /1840-1844/

Dzieje twórcy:

W związku z likwidacją w Prusach w 1752 roku urzędów starościńskich powołani w ich miejsce landraci byli przedstawicielami władzy państwowej. Rozporządzenie z 30 kwietnia 1815 roku o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus ugruntowało pozycję landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji, te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne; najmniejszą jednostką administracyjną był powiat. Do zadań landrata należała całość spraw administracji państwowej. Ustawa z 1883 roku poszeszała kompetencje urzędu landrata, któremu podporządkowano wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, zdrowia, komunikacji, budownictwa, handlu i przemysłu. Do 1872 roku landrat wybierany był przez miejscową szlachtę, później mianowany przez ministra spraw wewnętrznych. Przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. Landrat olecki podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji gąbińskiej.

Daty skrajne:

1840-1930

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1840-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Treuburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak