Starostwa Powiatowe w Ełku i Gołdapi - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
64/114/0
Daty skrajne
1881-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU: preliminarze budżetowe /1936-1941/, sprawy różne miasta /1924-1931/ STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI: registartura policyjna: sprawy ludnościowe/ 1912-1932/, sprawy żydowskie /1888-1904/, registratura samorządowa: sądy polubowne /1914-1944/, sprawy rybołówstwa /1881-1918/

Dzieje twórcy:

W związku z likwidacją w Prusach w 1752 roku urzędów starościńskich powołani w ich miejsce landraci byli przedstawicielami władzy państwowej. Rozporządzenie z 30 kwietnia 1815 roku o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus ugruntowało pozycję landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji, te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne; najmniejszą jednostką administracyjną był powiat. Do zadań landrata należała całość spraw administracji państwowej. Ustawa z 1883 roku poszeszała kompetencje urzędu landrata, któremu podporządkowano wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, zdrowia, komunikacji, budownictwa, handlu i przemysłu. Do 1872 roku landrat wybierany był przez miejscową szlachtę, później mianowany przez ministra spraw wewnętrznych. Przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. Landrat ełcki podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji gąbińskiej, od 1905 roku prezesowi nowoutworzonej rejencji olsztyńskiej, landrat gołdapski podlegał prezesowi rejencji gąbińskiej.

Daty skrajne:

1881-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1881-1944, 1888-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak