Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Szczuczyńskiego

Sygnatura
64/193/0
Daty skrajne
1912-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dobrowolna likwidacja serwitutów

Dzieje twórcy:

W związku z reformą uwłaszczeniową (ukaz z 2 marca 1864 roku) w Królestwie Polskim powołano instytucję komisarzy do spraw włościańskich. W latach 1864-1870 komisarze podlegali ciału kolegialnemu, jakim była komisja włościańska, a od 1871 roku urzędom gubernialnym do spraw włościańskich. Kompetencje komisarzy były szerokie: rozpatrywanie sporów między wsią a dworem, rozgraniczanie gruntów folwarcznych od włościańskich, określenia rodzaju i wymiaru serwitutów opartych o tabele likwidacyjne, przywracanie chłopom cofniętych serwitutów, poświadczanie umów dobrowolnych we wszystkich wymienionych sprawach. Na mocy postanowienia z 3 stycznia 1865 przyznano komisarzom prawo decydowania w I instancji w sprawach o sewituty leśne i pastwiskowe oparte na zwyczaju. Od lipca 1865 roku komisarze mogli prowadzić kontrolę tabel we wsiach, gdzie spory były rozstrzygnięte.

Daty skrajne:

1912-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1912-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Komissar po Krest'janskim Delam Ščučinskogo Uezda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak