Powiatowa Komisja Wyborcza w Olecku

Sygnatura
64/195/0
Daty skrajne
1958
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

zgłoszenia kandydatów, protokoły posiedzeń komisji i protokoły głosowania, obwieszczenia o wynikach wyborów, karty do głosowania

Dzieje twórcy:

Wybory do rad narodowych odbyły się 2 lutego 1958 roku na mocy ustawy z 31 października 1957 roku Ordynacja wyborcza do rad narodowych. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku ogłosiła wyniki wyborów do rad narodowych: wojewódzkiej, powiatowych, miejskich, osiedli i gromadzkich na obszarze województawa białostockiego w Dzienniku Urzędowym WRN w Białymstoku z 15 lutego 1957 r. (Nr 1, poz. 1).

Daty skrajne:

1958

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak