Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego w Olecku

Sygnatura
64/196/0
Daty skrajne
1947-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat Ogólny (delegaci społeczni, wpływy finansowe, organizacja biur, sprawozdania) 2. Referat Podatku Gruntowego i SFOR (wymiar, realizacja, egzekucja, protokoły powiatowej komisji podatkowej) 3. Referat Ekonomiczny 4. Referat Inspekcji (sprawozdania) 5. Referat Statystyczny (sprawozdania)

Dzieje twórcy:

Urzędy powiatowych pełnomocników do spraw podatku gruntowego powstały w wyniku realizacji ustawy z 3 czerwca 1947 roku o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. Powiatowi pełnomocnicy podlegali wojewódzkim, ponadto nadzór nad ich działalnością miał starosta powiatowy; odpowiadali za właściwy i terminowy pobór podatku gruntowego na podległym sobie terenie. Współdziałali z urzędami skarbowymi, mieli również prawo powoływania poborców społecznych spośród członków rad narodowych i organizacji społecznych. Urzędy powiatowych pełnomocników zostały zlikwidowane w 1950 roku wraz z utworzeniem jednolitych organów władzy ludowej. Ich kompetencje przejęły wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych.

Daty skrajne:

1947-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak