Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogalach powiat Gołdap

Sygnatura
64/199/0
Daty skrajne
1954-1971
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogalach, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogalach, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje, budżet

Dzieje twórcy:

Ustawa z 25 września 1954 roku o refomie podziału administracyjnego zlikwidowała działające dotychczas gminne rady narodowe, na ich miejsce powołując gromadzkie rady narodowe, które swoją działalność rozpoczęły w grudniu 1954 roku. Do ich podstawowych zadań należało dbanie o rozwój produkcji rolnej, zaspokajanie socjalnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców, od 1965 roku również wymiar i pobór podatków. Radnych wybierano na okres kadencji w wyborach powszechnych. Formą pracy były sesje zwoływane co najmniej cztery razy w roku, na których zatwierdzano akty istotne dla funkcjonowania gromady (budżet, plan gospodarczy). Organem wykonawczo-zarządzającym rady było prezydium. Gromadę Rogale zniesiono, a wsie: Audyniszki, Maciejowa Wola i Rogale oraz część gruntów Nadleśnictwa Skalisko włączono do gromady Banie Mazurskie, wsie: Jany, Janki, Mażucie, Osieki, Pietraszki i Użbale oraz część gruntów Nadleśnictwa Skalisko do gromady Skocze, wsie: Jagoczany, Klewiny, Obszarniki i Skaliszkiejmy oraz część gruntów Nadleśnictwa Skalisko do gromady Żabin na mocy uchwały nr XIII/42/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 7 października 1971 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.

Daty skrajne:

1954-1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak