Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żabinie powiat Gołdap

Sygnatura
64/200/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje, budżet

Dzieje twórcy:

Ustawa z 25 września 1954 roku o refomie podziału administracyjnego zlikwidowała działające dotychczas gminne rady narodowe, na ich miejsce powołując gromadzkie rady narodowe, które swoją działalność rozpoczęły w grudniu 1954 roku. Do ich podstawowych zadań należało dbanie o rozwój produkcji rolnej, zaspokajanie socjalnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców, od 1965 roku również wymiar i pobór podatków. Radnych wybierano na okres kadencji w wyborach powszechnych. Formą pracy były sesje zwoływane co najmniej cztery razy w roku, na których zatwierdzano akty istotne dla funkcjonowania gromady (budżet, plan gospodarczy). Organem wykonawczo-zarządzającym rady było prezydium. Gromadzkie rady narodowe działały do 31 grudnia 1972 roku.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak