Urząd Stanu Cywilnego Bełcząc

Sygnatura
64/294/0
Daty skrajne
1874-1903
Liczba serii
0
Liczba skanów
2167

Zawartość:

księgi urodzeń z lat 1889-1903, księgi małżeństw z roku 1874, 1889 i 1900, księgi zgonów z lat 1874-1903.

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Bełcząc powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Pisz i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Daty skrajne:

1874-1903

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1903.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Belzonzen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak