Urząd Stanu Cywilnego Woźnice

Sygnatura
64/333/0
Daty skrajne
1874-1887
Liczba serii
0
Liczba skanów
736

Zawartość:

księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, zgonów

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Woźnice powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Mrągowo i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37). Został zlikwidowany 1.01.1888 roku, a jego kompetencje przejął Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki.

Daty skrajne:

1874-1887

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1887.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Wosnitzen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

18

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

18

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie indeks osobowy do ksiąg urodzeń i zgonów
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

wyłączono z zespołu Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki w 1994 r.