Kasa Powiatu Kieleckiego Guberni Radomskiej

Sygnatura
21/8/0
Daty skrajne
1816-1866 [1870]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta dot. kar administracyjnych, opłat gildyjnych, kar sądowych i policyjnych, ubezpieczeń ruchomości, zapomóg włościańskich, rewizji kas, akta budżetowo - rachunkowe, akta procesowe, dochody konsumpcyjne, dzienniki podawcze, manuały przychodów, dzienniki wydatków, rachunki roczne kas 1816-1866 (1870) sygn 1-239

Dzieje twórcy:

Na mocy postanowienia namiestnika Królestwa w każdym obwodzie ustanowione zostały kasy, które podlegały Komisjom Wojewódzkim. Po przemianowaniu w 1842 r. obwodów na powiaty, kasy te przybrały nazwę powiatowych. Zasady rachunkowości kas określała ustawa z 11 października 1823 r. Kasy istniały do końca 1866 r. do reorganizacji administracji Królestwa. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1816-1866 [1870]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1816-1866, 1867-1870, 1870-1870.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

240

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

240

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak