Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie

Sygnatura
21/17/0
Daty skrajne
1822-1866
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta dotyczące składek ubezpieczeniowych i odszkodowań dla mieszkańców powiatów kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, opatowskiego, opoczyńskiego i stopnickiego. Akta ubezpieczeń bydła w pow kieleckim. Znajdują się tu też wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań wsi rządowych, duchownych i prywatnych, plany sytuacyjne i szczegółowe budynków mieszkalnych, gospodarczych, pałaców i obiektów sakralnych. sygn 1-1644

Dzieje twórcy:

Na terenie Prus Południowych 21 kwietnia 1803 r. zostało utworzone Towarzystwo Ogniowe dla miast z Dyrekcjami w Poznaniu i Warszawie. 9 czerwca 1804 r. powstało Towarzystwo Ogniowe dla wsi. Oba te Towarzystwa uległy likwidacji w latach 1806-1807. Dn. 4 czerwca 1807 r. na terenie Księstwa Warszawskiego powstało Towarzystwo Ogniowe z Dyrekcją w Warszawie jako organem wykonawczym. 9 lipca 1816 r. powstało nowe Towarzystwo Ogniowe dla miast. Oba Towarzystwa podlegaly wspólnej Dyrekcji Generalnej, która z dniem 10 stycznia 1843 r. została przekształcona w Dyrekcję Ubezpieczeń. Dyrekcja Generalna przy Komisjach Wojewódzkich miała swoich rachmistrzów. Istniała do końca 1866 r. Od 1 stycznia 1867 kompetencje jej przejęły Wydziały Ubezpieczeń Rządów Gubernianych. Do zadań Dyrekcji należało ściąganie składek ubezpieczeniowych i wypłacanie odszkodowań. Początkowo ubezpieczano tylko nieruchomości, od 1834 r. ubezpieczano też ruchomości od ognia, a od 1845 r. wprowadzono ubezpieczenie spławu wodnego. W 1846 r. wprowadzono ubezpieczenie na wypadek śmierci, a od 1856 r. można było również ubezpieczyć bydło od chorób. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1822-1866

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1822-1866.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1644

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1644

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

18.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

9 poszytów z lit. a i b