Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej

Sygnatura
21/20/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3391

Zawartość:

akta dotyczące kandydatów na sędziów pokoju i członków rad opiekuńczych, akta dotyczące nadawania mieszkańcom powiatów kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego i stopnickiego medali za udział w wojnie z lat 1853-1856, akta osobiste J. Niemojewskiego sygn 1-17

Dzieje twórcy:

Ukazem najwyższym z dn 12 czerwca 1849 r. w każdej guberni powołano marszałków szklachty, którzy mieli przewodniczyć deputacjom szlacheckim. Mieli także w porozumieniu z prezesami trybunałów cywilnych wybierać kandydatów na sędziów pokoju, przedstawianych następnie do nominacji przez Komisję Rzadową Radzie Administracyjnej. Marszałkowie Szlachty przedstawiali też do nominacji prezesów i członków Rad Szczegółówych Instytutów Dobroczynnych, mogli również przedstawiać gubernatorowi uwagi co do potrzeb gubernii. Urząd ten istniał do 1861 r. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1833] 1849-1861

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1833-1848, 1849-1861.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak