Naczelnik Wojenny Powiatu Kieleckiego

Sygnatura
21/21/0
Daty skrajne
1863-1866
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

zarządzenia władz wojskowych i cywilnych, instrukcje i rozkazy dotyczące Komitetu Urządzającego raporty o wydarzeniach w kraju, listy rannych i uwięzionych powstańców, raporty o ruchach oddziałów powstańczych, bitwach i potyczkach, rozkazy, zarządzenia i instrukcje władz wojskowych oraz wojenno policyjnych, konfiskata majątków, akta dotyczączące ścigania przestępców politycznych oraz nadzoru nad podejrzanymi i zwolnionymi z więzienia, wykazy osób aresztowanych, akta dot. urządzenia gmin wiejskich, ściąganie podatków, konfiskata mienia, poszukiwane osoby, wykazy osób posiadających broń, wydawanie paszportów, kwaterowanie wojsk, akta dot wjazdu w granice cesarstwa. sygn 1-99, 1a

Dzieje twórcy:

Urzędy naczelników wojennych w poszczególnych województwach utworzono w 1831 r. a zlikwidowano w 1858 r. W związku z ruchem manifestacyjnym 17 października 1861 r . Ogłoszono stan wojenny, a po wybuchu powstania styczniowego 15 maja 1863 r. powołano urzędy naczelników wojennych . Gubernię radomską podzielono na 3 okręgi: kielecki, staszowski, olkuski z odrębnymi naczelnikami wojennymi. Okręgi dzieliły się z kolei na oddziały, na czele których stali naczelnicy. Od połowy 1863 r. okręg kielecki zmienił nazwę na oddział kielecko-opatowski. Do obowiązków naczelników wojennych należało prowadzenie działań wojennych przeciwko powstańcom oraz sprawowanie nadzoru policyjnego nad administracją powiatów i wykonywanie funkcji na podległym sobie obszarze. W styczniu 1864 r. zakres działania naczelników ograniczono do funkcji policyjno administracyjnych, natomiast akcją zbrojną kierować mieli dowódcy oddziałów wojskowych stacjonujących na danym terenie. Naczelnicy wojenni objęli swoją działalnością powiaty, które z kolei dzieliły się na rewiry. I tak pow. kielecki dzielił się na 5 rewirów: kielecki, włoszczowski, wodzisławski, jędrzejowski, szczekociński. Działalność naczelników wojennych skończyła się 29 grudnia 1866 r. Od 1 stycznia 1867 r. wprowadzono nowy podział administracyjny, władzę w powiecie kieleckim przejął naczelnik powiatu kieleckiego i podlegly mu urząd - zarząd powiatowy kielecki w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1863-1866

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1863-1866.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Voennyj Načal'nik Kěleckago Uězda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

100

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

100

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak