Kancelaria Hipoteki powiatu kieleckiego

Sygnatura
21/28/0
Daty skrajne
1811-1827
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi ingrossacji i intabulacji sygn. 1-3, protokół wypisów tabularnych sygn. 4, repertorium hipotecznedla nieruchomości Chęciny, Daleszyce, Kielce, Kurzelów, Małogoszcz, Włoszczowa sygn. 5, fascykuł dla nieruchomości w miastach pow. kieleckiego sygn. 6, wykaz hipoteczny sygn. 7

Dzieje twórcy:

Wydana przez ministra sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego instrukcja hipoteczna z 21 września 1809 r. przewidywała ustanowienie powiatowych konserwatorów hipotek przy Sądach Pokoju. Do ich obowiazków należało założenie i utrzymywanie ksiąg hipotecznych dla nieruchomości w miastach nie stanowiących siedziby departamentu oraz posiadłości czynszowych. W departamentach przyłaczonych do Księstwa Warszawskiego w wyniku wojny z 1809 r. instrukcja ta zaczęła obowiazywać od 15 sierpnia 1810 r. Konserwator hipotek przy Sądzie Pokoju w Kielcach rozpoczął urzędowanie w 1811 r. Po przeniesieniu w 1818 r. siedziby woj.. Krakowskiego do Kielc obowiązki konserwatora powiatowego winien zgodnie ze wspomnianą wyżej instrukcją hipoteczną przejąć konserwator wojewódzki. Od 3 stycznia 1821 r. Kancelarię hipoteki pow. kieleckiego prowadził konserwator wojewódzki, a od 1825 r. pisarz kancelarii ziemiańskiej w Kielcach w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1811-1827

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1811-1827.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak