Kancelaria Gubernatora Kieleckiego

Sygnatura
21/30/0
Daty skrajne
[1862] 1867-1915 [1917]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały statystyczne i opisowe dotyczące stanu guberni, akta nadzoru policyjnego nad powracającymi z zesłania za udział w powstaniach narodowych, akta dotyczące straży ziemskiej i straży pożarnej , spraw wyznaniowych, zezwolenia na stawianie krzyży, figur, nabożeństw, seminariów duchownych, rozwoju oświaty i życia kulturalnego, zdrowia i opieki społecznej, akta dotyczące ruchu rewolucyjnego na Kielecczyźnie, przemysłu, handlu, budowy dróg, nadzoru budowlanego,opinie o lojalności i służbie oficerów i urzędników sygn 1 - 3024

Dzieje twórcy:

Kancelaria Gubernatora Kieleckiego została utworzona w 1867 roku przy Rządzie Gubernialnym Kieleckim jako oddzielna komórka, która pozostawała pod bezpośrednim zwierzchnictwem Gubernatora. Ustawa z grudnia 1866 r. dla gubernatora przewidywała szeroki zakres spraw, które miał załatwiać osobiście. Osobistym rozporządzeniom gubernatora podlegały sprawy polityczne, kierowanie Strażą Ziemską, ogólna korespondencja z władzami wojskowymi, sprawy dotyczące rewizji guberni i składania rocznych sprawozdań, pozwolenia na posiadanie broni, sprawy cudzoziemców, sprawy paszportowe. Po zajęciu guberni kieleckiej przez wojska austriackie w latach 1915-1917 kancelaria funkcjonowała w głębi Rosji. W 1921 roku akta wróciły do Polski. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1862] 1867-1915 [1917]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1866, 1867-1915, 1916-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kancelarija Kěleckago Gubernatora

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3024

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3024

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

28.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

27.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

11 z lit a