Komisarz do spraw włościańskich powiatu włoszczowskiego

Sygnatura
21/46/0
Daty skrajne
[1836] 1864-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rozporządzenia dotyczące podziału gruntów, pomiarów, obcokrajowców, bibliotek ludowych, poboru rekruktów, podział wspólnych gruntów, skargi chłopów, spory graniczne, opieka and małoletnimi, akta dotyczące Żydów, gospodarka leśna, postanowienia komisarza sygn. 1-560

Dzieje twórcy:

Zgodnie z ukazem z 19 lutego/2 marca 1864 roku w powiatach ustanowiono urząd konmisarza ds.. Włościańskich. Na terenie guberni kieleckiej działali oni w powiatach jędrzejowskim, kieleckim, miechowskim, olkuskim, pińczowskim, stopnickim i włoszczowskim. Do ich kompetencji należało przeprowadzanie uwłaszczeń, składanie sprawozdań Urzędowi Gubernialnemu Kieckiemu ds.. Włościańskich ogłaszanie i wprowadzanie w życie zarządzeń władz zwierzchnich, wydawanie zaświadczeń na prawo nabycia ziemi, kontrolowanie działalności zarządów gminnych, rozpatrywanie skarg i odwołań na postanowienia sądów gminnych. Działalność komisarzy skończyła się z chwilą wybuchu I wojny światowej w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1836] 1864-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1836-1836, 1864-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Komissar po Kres'tjanskim Dělam Vloščovskago Uězda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

563

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

563

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie