Kielecka Drukarnia Gubernialna

Sygnatura
21/54/0
Daty skrajne
1867-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

materiały dotyczące organizacji i działalności placówki , budżety, sprawozdania i dokumenty osobowe oraz rozporządzenia i korespondencja w sprawie ruchu służbowego sygn. 1-16, korespondencja urzędowa i prywatna w sprawie ogłoszeń w dzienniku, nadsyłane teksty ogłoszeń oraz rozporządzenie i zlecenia różnych instytucji sygn. 17-112, ostateczny produkt drukarni stanowią tygodniki Gubernalnych Wiadomości sygn. 113-151

Dzieje twórcy:

Na mocy ustawy z dn. 19/31 grudnia 1866 r. utworzona została Drukania Gubernialna Kielecka. Pozostawała ona pod zarządem wice gubernatora kieleckiego, do którego należało ocenianie dawanych do druku urzędowych i nieurzędowych artykułów drukowanych w dzienniku gubernalnym, jak również wydawanie pozwoleń na druk, ogłoszeń co do poszukiwanych osób i majątków. Obowiązkiem drukarni było przygotowywanie ksiąg, blankietów dla władz, jak również drukowanie urzędowego czasopisma gubernialnego. Do obowiazków redaktora gazety należało zbieranie i porządkowanie wiadomości statystycznych z guberni. Dziennik wychodzil co tydzień począwszy od 1867 roku Drukarnia działała bez przerwy do 1915 roku, tj do czasu ewakuacji w głąb Rosji w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1867-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1867-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckaja Gubernskaja Tipografija

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

151

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

151

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak