Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Stowarzyszeń

Sygnatura
21/55/0
Daty skrajne
1906-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rejestr czynności stowarzyszeń z lat 1906-1911 sygn 1- 46 pozostałe akta dotyczą organizacji towarzystw i stowarzyszeń w guberni kieleckiej, zawarte są w nich protokóły posiedzeń Urzędu oraz projekty statutów stowarzyszeń oraz pojedyncze egzemplarze Kieleckich Gubernalnych Wiadomości sygn 47-52

Dzieje twórcy:

Manifest z 4 marca 1906 r. o stowarzyszeniach i związkach powoływał na terenie Królestwa Polskiego Urzędy Gubernialne. Miały one rozpatrywać statuty nowoutworzonych stowarzyszeń, śledzić ich działalność itp.. Zarządzenie to weszło w życie z 5 sierpnia 1906 r. W skład urzędu wchodzili przedstawiciel Kieleckiej Izby Skarbowej, Prokurator Sądu Okręgowego, 3 przedstawicieli Sądów Gminnych. Skład urzędu był zatwierdzony przez gubernatora. Cele i zadania stowarzyszeń określane były w statutach. Głównym celem była dążność do wypełniania wolnego czasu członków, wspólnych śpiewów i gier, koncertów, wspólnych śniadań itp.. Urząd działał do 1914 r. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1906-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckoě Gubernskoe po Dělam ob` Obščestvach Prisutsvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak