Komitet Gubernialny Opieki nad Trzeźwością Ludową

Sygnatura
21/57/0
Daty skrajne
1898-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia władz nadrzędnych sygn 1-8, sprawozdania z działalnosci gubernialnego i powiatowych komitetów, przychody i rozchody, preliminarze, korespondencja sygn 9-161

Dzieje twórcy:

W 1898 r. powołano Gubernialne i Powiatowe Komitety do spraw opieki nad trzeźwością ludową. Komitety te powstały w oparciu o przepisy z dn 20 grudnia 1894 r. 25 lipca 1898 r na terenie gubrerni Kieleckiej powołano Komitet Gubernialny i 7 komitetów powiatowych w powiatach jędrzejowskim, kieleckim, miechowskim, olkuskim, pińczowskim, stopnickim, włoszczowskim, Kielecki komitet gubernialny uksztaltowal się pod przewodnictwem gubernatora i składał się z 11 członków. Środki finansowe komitety otrzymywały ze skarbu państwa , z datków ze sprzdaży wydawnictw. Do zadań komitetów należało nadzór nad sprzedażą napojów alkoholowych, rozpowszechnianie pojęcia o szkodliwości używania alkoholu, w tym celu wygłaszano odczyty, wydawano broszury otwierano herbaciarnie. Organizowano biblioteki, czytelnie itp.. Wspólpracowąły z urzędami i innymi towarzystwami, pomagały rodzinom alkoholików. Działalność komitet zakończył w 1914 r. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1898-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1898-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckij Gubernskij Komitet Popečitelstva o Narodnoj Trezvosti

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

161

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

161

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak