Naczelnik Wojskowy Powiatu Kieleckiego

Sygnatura
21/66/0
Daty skrajne
1874-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia wyższych organów, tajna korespondencja z brygadami, ze sztabem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, korespondencja z urzędami wojskowymi, naczelnikami, dowódcami pułków, gubernatorem, wójtami gmin , formularze osobowe żołnierzy, wypisy żołnierzy dot. przebiegu służby, rozkazy, bilety wojskowe, zwolnionych z wojska, wykazy zmarłych, rannych i zaginionych sygn 1-275

Dzieje twórcy:

Urząd Naczelnika Wojskowego Powiatu Kieleckiego powołany został na podstawie ustawy o Zarządzie Gubernialnym i Powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego z 1866 r., a działalność rozpoczął dopiero w 1874 r. Do zadań urzędu należał nadzór nad pełniącymi służbę wojskową, przyjmowanie szeregowych do służby zapasowej, przenoszenie do rezerwy, powoływanie do rzeczywistej służby lub szkół wojskowych. Zadaniem naczelników było również poświadczanie zwolnień ze służby, wydawanie przepustek, wypłacanie funduszy na utrzymanie spisowych, kontrola urzędów rekruckich, planowanie poboru, również w wypadku mobilizacji, wypłaty dla urlopowanych wojskowych, pomoc finansowa dla rodzin wojskowych. Urząd funkcjonował do czerwca 1915 roku, następnie ewakuował się do Lublina, potem do miejscowości Szuja na terenie Rosji, gdzie działał do 1917 roku w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1874-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckij Uězdnyj Voinskij Načalnik

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

275

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

275

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak