Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Mniowskiego

Sygnatura
21/69/0
Daty skrajne
1887-1905
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

rozkazy dzienne dla straży ziemskiej, rozporządzenia, korespondencja poufna, spis osób pod dozorem policji, imienny wykaz włascicieli zajazdów kawiarń i szynków sygn 1-13

Dzieje twórcy:

Ustawa o straży ziemskiej z 31 grudnia 1866 r. przewidywała utworzenie w miastach i powiatach komend policyjnych pod nazwą straży ziemskie. Powstawać one miały z istniejących dotąd oddzielnych komend policji, policjantów miejskich i powiatowych komend żandarmerii. Straż ziemska podlegała gubernatorom i miała utrzymywać porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu. Zwierzchnikiem straży był naczelnik powiatu. Pod jego kierunkiem dowodził strażą pomocnik naczelnika zwany naczelnikiem straży ziemskiej. Pod względem policyjnym powiat dzielił się na rewiry - uczastki, w każdym rewirze znajdowała się komenda złożona ze starszego strażnika i kilku strażników niższych stopniem. Komendy znajdowały się we wszystkich miastach i wsiach, gdzie istniały urzędy gminne. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1887-1905

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1887-1905.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Staršij Stražnik Zemskij Mniovskago Učastka Kěleckago Uězda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak