Rada Opieki Społecznej Guberni Kieleckiej

Sygnatura
21/238/0
Daty skrajne
1870-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

spisy akt sygn 1-13 księgi protokołów z obrad Rady Gubernialnej sygn 14-27 sprawozdania z działalności Rady Gubernialnej i rad powiatowych, akta dotyczące poszczególnych zakładów dobroczynnych, opisy szpitali, ochronek, przytulków, sprawy związane z budową i remontem tych zakładów, zapisy i dotacje na rzecz zakładów dobroczynnych, gospodarowanie majątkami ruchomymi i nieruchomymi zakładów oraz sprawy opieki zdrowotnej sygn 28-695

Dzieje twórcy:

Gubernialne i powiatowe rady opieki społecznej powołane zostały na mocy ustawy wydanej 16/28 sierpnia 1870 roku w miejsce dotychczasowych rad opiekuńczych. W Kielcach Rada Opieki Społecznej guberni kieleckiej została utworzona z dniem 7 września 1870 r. a rady powiatowe w powiatach olkuskim, miechowskim, stopnickim i pińczowskim z dniem 1 października 1870 r. Do podstawowych zadań rad gubernialnych należały ogólny nadzór nad zakładami dobroczynnymi i ich kontrola, rozpatrywanie projektów ulepszeń w pracy tych instytucji, wysyłanie do ministerstwa wniosków dotyczących wysokości opłat za koszty leczenia, załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem zapisów i ofiar na zakłady dobroczynne, sporządzanie własnych sprawozdań o stanie dobroczynności publicznej oraz sprawozdań finansowych zatwierdzanie etatów rocznych zakładów dobroczynnych, zatwierdzanie wszelkich transakcji finansowych zakładów jak remonty, budowle itp.. Oraz podział między zakłady dobroczynne guberni wszelkich dochodów przypadkowych pochodzących z różnych źródeł. Kielecka Rada Opieki istniała do I wojny światowej do momentu, kiedy powołano Centralny Komitet Opiekuńczy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1870-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1870-1915, 1915-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckij Gubernskij Sovet Obščestvennego Prizrenija

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

738

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

738

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

15.0

Ogółem metrów bieżących:

0.3

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie