Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu olkuskiego

Sygnatura
21/239/0
Daty skrajne
1842-1870
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły z utworzenia dozorów parafialnych, korespondencja w sprawach organizacyjnych, roczne rachunki dochodów i wydatków szpitala Św Błazeja w Okuszu, listy pracy służby szpitalnej sygn 1-16

Dzieje twórcy:

W okresie Królestwa Polskiego organizacja i administrowanie zakładów dobroczynnych zostało podporządkowane Radzie Ogólnej Dozorczej szpitali powołanej w 1817 roku. W województwach powstały rady szczegółowe, które sprawowały bezpośredni nadzór nad szpitalami w 1832 roku w miejsce rad ogólnej i szczegółowej ustanowiona została rada opiekuńcza przy komsji rządowej spraw wewnętrznych jako organ centralny do spraw dobroczynnych, a przy każdym szpitalu utworzone zostały rady szczegółowe opiekuńcze na terenie powiatów zgodnie z ukazem z 1842 roku istniały powiatowe rady opiekuńcze w 1870 roku w miejsce rad opiekuńczych utworzono gubernialne i powiatowe rady opieki społecznej. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1842-1870

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1842-1870.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak