Związek Ochrony Wierzytelności i Praw Własności w Kielcach

Sygnatura
21/244/0
Daty skrajne
1927-1929
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjne, instrukcje, protokoły z zebrań, spisy członków oddziałów w Tomaszowie, Krzemieńcu, Bialej Podlaskiej, Bielsku Białej, Siedlcach, Ostrołęce, Kolnie, Chełmie, Lidzie, Łowiczu, Pińskiu i Wilnie, korespondencja dot. wkładów pieniężnych, odszkodowań, projekty ustawy waloryzacyjnej, gazeta "Głos Wierzycieli"

Dzieje twórcy:

Związek Obrony Wierzytelności i Praw Własności w Kielcach wpisano do rejestru stowarzyszeń w 1927 roku. Głównym zadaniem związku była obrona praw wierzycieli hipotecznych. Członkami związku były osoby, których mienie uległo zniszczeniu wskutek działań wojennych. Organami związku były: zarząd, zgrmadzenie walne, komisja rewizyjna. W skład zarządu wchodził prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 3 czlonków. Zarząd układał program działań, który przedstawił na walnym zgomadzeniu budżet roczny i sprawozdanie z działalności, związek prowadził działalność propagandową w formie odczytów, wydawał własną gazetę, ulotki i odezwy. Został rozwiązany w 1929 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1927-1929

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1927-1929.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak