Wojewódzki Związek Międzykomunalny dla Spraw Opieki Społecznej i Zdrowia w Kielcach (Społeczny Komitet Województwa Kieleckiego)

Sygnatura
21/245/0
Daty skrajne
[1922] 1924-1939 [1940]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Wojewódzkiego Komitetu Społecznego - protokóły z posiedzeń KS sprawozdania finansowe, budżety, akta specjalnego zakładu wychowaczego w Herbach Polskich - wykazy i sprawozdania o ruchu wychowanków akta personalne i finansowe akta Zakładu Leczniczo Wychowaczego dla Jagliczych w Częstochowie, akta dot. działalności zakładu, akta finansowe, akta personalne pracowników, akta Bursy przy Szkole Rzemieślniczo Przemysłowej w Maczkach, akta organizacyjne i finansowe bursy, akta bursy przy Szkole Zawodowej Chmielniku działalność bursy, akta Zakładu Leczniczo Wychowaczego w Rabsztynie, akta budowy sanatorium sprawy administracyjne i gospodarcze

Dzieje twórcy:

Komitet został powołany do życia w styczniu 1927 r. W celu koordynacji działalności wszystkich instytucji na terenie województwa zajmujących się opieką społeczną. Jego zadaniem było sprawowanie opieki społecznej w dziedzinie organizowania i utrzymywania zakładów opiekuńczych i urządzeń opieki nad dziećmi, młodzieżą, starcami i niezdolnymi do pracy, specjalnych zakładów leczniczych i zakładów leczniczo zapobiegawczych oraz zakładów opiekuńczych nad umysłowo chorymi. Działalnośc Komitetu ustała w 1939 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1922] 1924-1939 [1940]

Klasyfikacja:

stowarzyszenia i związki

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1923, 1924-1939, 1940-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

229

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

169

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.11

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie