Rada Szkolna Miejska w Kielcach

Sygnatura
21/248/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1320

Zawartość:

Protokoły posiedzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych, akta dotyczące szkół, akta dotyczące zaopatrzenia szkół, księga inwentarzy szkół, miejskiej oświaty pozaszkolnej i biura rady szkolnej miejskiej - materiały dotyczące historii szkolnictwa powszechnego min. sprawy obsady nauczycielskiej. budżety szkolne, sprawy dotyczące budowy szkół, informacje na temat stanu bibliotek szkolnych, informacje o kursach dokształcających dla analfabetów

Dzieje twórcy:

Rady szkolne powiatowe i miejskie zostały powołane do działalności w myśl przepisów uchwalonych przez Tymczasową Radę Stanu w dniu 10 sierpnia 1917 roku w sprawie szkół powszechnych na mocy art.. 29 przepisów tymczasowych o szkołach elementarnych wydanych 23 sierpnia 1921 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Oficjalnie na utworzenie Rady Szkolnej dla miasta Kielc w dniu 26 listopada 1921 roku nastąpiło ukonstytuowanie Rady Szkolnej .Rada zajmowała się całokształtem szkolnictwa powszechnego, zarówno prywatnego, jak i państwowego, w zakresie opracowywania budżetów szkół, zaopatrzenia szkół w pomoce naukowe, organizacji opieki sanitarnej w szkołach, inicjowania akcji dożywiania dzieci. Zasięgiem terytorialnym obejmowała miasto Kielce. W dniu 7 maja 1930 roku Rada Miejska została zlikwidowana, a czynnosci jej przejął magistrat W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1918-1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

106

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

106

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak