Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Sygnatura
21/250/0
Daty skrajne
1907-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księgi protokołow Rady Pedagogicznej, księgi przyjęć uczniów, katalogi ocen, dokumentacja egzaminów maturalnych, akta eksternistów, kursy przyspieszone, księgi inwentarzowe, dokumenty uczniów, akta personalne nauczycieli, abiturienci, prace maturalne z okresu okupacji, zaświadczenia tymczasowe o ukończeniu liceum

Dzieje twórcy:

7 klasowa Szkoła Handlowa założono w 1903 roku, w 1905 roku uzyskał prawo nauczania w języku polskim, ale straciło uprawnienia szkoły państwowej, własny gmach przy ulicy Bazarowej uzyskała w 1907 roku budynek. Posiadał salę gimnastyczną i pracownie fizyczną, chemiczną i biologiczną. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących obowiązywało też nauczanie arytmetyki handlowej, buchalterii, korespondencji handlowej, towaroznawstwa i geografii handlowej. W okresie I wojny światowej gmach zajęto na koszary, a zajęcia szkolne wznowiono w 1915 roku. Szkołę upaństwowiono w 1920 roku i przemianowano na Gimnazjum Państwowe im. J. Śniadeckiego. Jako gimnazjum matematyczno przyrodnicze istniało do 1932 roku, potem nastąpiła reforma szkolnictwa i stopniowe przekształcanie profilu szkoły. W roku szkolnym 1938/1939 przemianowano szkołę na I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. Kolejna przerwa w nauce dotyczyła II wojny światowej. W lutym 1945 roku szkoła wznowiła działalność, powadziła między innymi kursy dla dorosłych. Szkołę w tym kształcie zlikwidowana w 1950 roku . W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1907-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1907-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

283

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

283

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak