Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi w Kielcach

Sygnatura
21/251/0
Daty skrajne
1908-1966
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Katalogi ocen, akta egzaminów dojrzałości i świadectw z ukończenia szkół i egzaminów dojrzałości, odpisy małych matur, plan budynku, ewidencja nauczycieli z l. 1945-1966

Dzieje twórcy:

7 klasowa szkoła żeńska handlowa powstała w 1906 roku i była własnością Jadwigi Wolanowskiej. W 1908 r. przeszła na własność Towarzystwa Opieki nad Szkołą. W 1919 przekształcono ją w 8 klasową szkołę żeńską po odzyskaniu niepodległości, szkołę przekształcono ma matematyczno - przyrodnicze gimnajzum żeńskie, a od 1921 roku upaństwowiono ją i nosiła wtedy nazwę 8 klasowe Gimazjum Żeńskie im. Bł. Kingi w Kielcach, od 1925 roku wprowadzono również klasy humanistyczne. Od 1937 roku szkoła nosi nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Bł Kingi w Kielcach. Funkcjonowała jeszcze w pierwszych latach po II wojnie światowej. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1908-1966

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1966.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

93

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

93

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak