Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kielcach

Sygnatura
21/255/0
Daty skrajne
1933-1960
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księga protokółów sesji pedagogicznej, wykazy grona nauczycielskiego, katalogi główne i okresowe, księga ocen, odpisy świadectw maturalnych, protokóły egzaminów dojrzałości, dokumenty pozostawione przez zuczniów, akta personalne nauczycieli.

Dzieje twórcy:

Szkoła zorganizowana została w 1933 roku jako Prywatne Gimnazjum Rozwojowe przy Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Królowej Jadwigi. Po likwidacji Seminarium w 1936 roku szkola otrzymała nazwę Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi dnia 1l utego 1945 roku szkoła wznowiła działanalość jako Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie Zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Szkołę zlikwidowano w 1960 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1933-1960

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1933-1960, 1933-1960, 1933-1960.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

69

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

69

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak