Tajne nauczanie w okresie okupacji hitlerowskiej w kieleckiem, radomskiem, częstochowskiem, sandomierskiem

Sygnatura
21/256/0
Daty skrajne
1939-1945 [1947, 1973]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta poszczególnych osrodków tajnego nauczania Bejsce, Busko, Chobrzany, Częstochowa, Dzierzgów, Freiman, Garbatka, Iwaniska, Iłża, Ciepielów, Jędrzejów, Kielce, Kazimierza Wielka, Klimontów, Końskie, Kozienice, Miechów i Książ Wielki, Opatów, Ostrowiec Świetokrzyski, Pińczów, Pionki, Ravensbruck, Radom, Samborzec, Sandomierz - protokóły egzaminów dojrzałości, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych klas gimnazjalnych wydanych przez zespoły nauczycieli tajnego nauczania oraz zaświadczenia wydane przez Państwową Komisję Weryfikacyjną dla legalizacji wyników tajnego nauczania.

Dzieje twórcy:

Komplety tajnego nauczania zaczęły powstawać już w listopadzie 1939 roku. Organziowane były przez dyrektorów i zespoły nauczycieli byłych gimnazjów i liceów. Początkowe nie miały czynnika zwierzchniego, który by koodynował pracę oświatową. Od 1941 ośrodkiem centralnym był Radom. Celem tajnego nauczania było zorganizowanie szkolnictwa plskiego, glównie w zakresie szkół średnich z programem nauczania z okresu przedwojennego. Wyniki nauczania zostały zalegalizowane przez Państwową Komisję Weryfikacyjną przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1939-1945 [1947, 1973]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945, 1947-1947, 1973-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

66

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

66

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak