Państwowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kielcach

Sygnatura
21/257/0
Daty skrajne
1929-1952
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

katalogi klasyfikacyjne i odpisy świadectw uczniów, spisy uczniów dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów wstępnych

Dzieje twórcy:

Szkoła powstała w 1930 roku i podlegała Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, miał 3 letni program nauczania oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczono też kreślenia i rysunków fizyki przemysłowej, materiałoznawstwa, technologii, rachunkowości zawodowej. W 1934 roku szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Zawodową Doksztalcającą Męską w Kielcach, a obok niej w 1936 roku powstała szkoła Zawodowa Dokształcająca Męska. Oba zakłady istniały do 1939 roku Kontynuacją szkoły była utworzona w 1940 roku Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, zaś po wyzwoleniu początkowo przyjęto nazwę Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Kielcach, potem Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Kielcach, w 1950 roku nazwa Szkoły brzmiała Państwowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkołę zlikwidowano w 1952 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1929-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1929-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

40

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak