Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Bodzentynie

Sygnatura
21/259/0
Daty skrajne
1921-1930
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

katalogi ocen główne i okresowe, odpisy świadectw dojrzałości oraz protokoly egzaminów.

Dzieje twórcy:

Szkoła powstała z inicjatywy Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej w Bodzentynie Program nauczania był pięcioletni i obejmował przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe takie jak pedagogika, praktyka pedagogiczna oraz muzyka. Szkołą była prywatna, ale posiadała prawa seminarów państwowych. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1921-1930

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak