Zakłady w Sielpi

Sygnatura
21/264/0
Daty skrajne
1874-1915 [1939]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

rachunki roczne, inwentarz nieruchomości i ruchomości, obliczenia robocizny, sprzedaż żelaza, księga rozchodów, księga pamiątkowa Muzeum w Sielpi

Dzieje twórcy:

Zakłady w Sielpi - Wybudowany w latach 1821 - 1841 Zakład Metalurgiczny (pudlingarnia i walcownia; zakład przerabiający surówkę na żelazo kowalne), pracował do 1921 r. W 1934 r. powstało tu Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego (filia Muzeum Techniki w Warszawie). Ekspozycja obejmuje: oryginalne żeliwne koło wodne - unikat w skali europejskiej, oraz około 30 maszyn z połowy XVIII w. i pocz. XIX w. ( tokarki, strugarki, wiertarki promieniowe, prasy oraz liczące 150 lat angielskie obrabiarki, które udało się uratować ze staropolskiej techniki po masowo upadających i likwidowanych zakładach). Zachowały się urządzenia hydrotechniczne, budynek administracyjny, osiedle robotnicze, budynek szkoły. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1874-1915 [1939]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1915, 1939-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak