Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" w Białogonie

Sygnatura
21/266/0
Daty skrajne
1816-1997[1998]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta huty Aleksandra, Zakłady Rządowe Machin w Białogonie i Oddziału w Białogonie akta Kasy Zakładu, akta magazynu, warsztatów, pieca kupelowego, wapienni, cegielni, walcowni, akta Ekonomii Kieleckiej, akta osobowe, korespondencja, akty notarialne, ogloszenia, komunikaty, akta kasy, księgi służb, produkcji, zarządzenia, plany, sprawozdania, bilanse, plany, projekty techniczne.

Dzieje twórcy:

Kielecka Fabryka Pomp w Białogonie sięga swym rodowodem do huty Aleksandra. W hucie istniaŁa walcownia, kotlarnia i odlewnia. W 1827 roku hutę przekształcono na warsztat mechaniczny pod nazwa Fabryka Maszyn. Fabryka ta produkowała maszyny parowe. Do lat trzydziestych nadzór nad fabryką sprawowalo Dozorstwo Białogońskie, potem Bank Polski Pod koniec 1842 roku górnictwo przeszło pod zarząd Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a od 1870 r. pod nadzór Wydziału przy Ministerstwie Finansów w Petersburgu. W 1898 r wydzierzawiono je Józefowi Skibińskimu, a w 1948 roku zakłady upaństwowiono. Na statusie państwowej jednostki organizacyjnej fabyka funkcjonowała nieprzerwanie od 1816 r. do 1997 r. pod różnymi nazwami. Na podstawie Zarządzenia nr 64/Org/66 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 lipca 1966 r. w sprawie nazwy, siedziby i przedmiotu działania Przedsiębiorstwo Państwowe pn. Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa "Białogon" w Kielcach zostało przekształcone w Kielecką Fabrykę Pomp "Białogon" w Kielcach. Nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. W dniu 25 września 1997 r. nastąpiło przekształcenie własnościowe Kieleckiej Fabryki Pomp "Białogon" w Kielcach - Przedsiębiorstwo Państwowe w Spółkę Akcyjną (Akcjonat pracowniczy nabył przedsiębiorstwo od Skarbu Państwa). W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998, wstęp do zespołu oraz notatkę informacyjną sporządzoną do dopływu akt w archiwum zakładowym.

Daty skrajne:

1816-1997[1998]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1816-1997, 1998-1998.

Nazwa dawna:

Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa "Białogon" w Białogonie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1037

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

625

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak