Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach

Sygnatura
21/269/0
Daty skrajne
1928-1942
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta organizacyjne i protokoły z posiedzeń, wykazy członków, księgi rejestrów, wkładów, udzialów, akta finansowe

Dzieje twórcy:

Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości z odpowiedzialnością ograniczoną został założony w Kielcach 8 października 1928 roku Celem jego było umożliwienie kredytu oraz lokowanie funduszów we własnej instytucji kredytowej.

Daty skrajne:

1928-1942

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak