Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach

Sygnatura
21/269/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1819

Zawartość:

akta organizacyjne i protokoły z posiedzeń, wykazy członków, księgi rejestrów, wkładów, udzialów, akta finansowe

Dzieje twórcy:

Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości z odpowiedzialnością ograniczoną został założony w Kielcach 8 października 1928 roku Celem jego było umożliwienie kredytu oraz lokowanie funduszów we własnej instytucji kredytowej.

Daty skrajne:

1928-1942

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak