Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kieleckiego w Kielcach

Sygnatura
21/271/0
Daty skrajne
1927-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokóły z obrad zarządu i rady, sprawozdania, akta finansowe, okólniki i zarządzenia, akta personalne

Dzieje twórcy:

Komunalna Kasa Oszczędności pow. kieleckiego została założona przez Powiatowy Związek Samorządowy w Kielcach w 1927 r. i działała do 1950 r. Działalność Kasy opierała się na statucie zatwierdzonym przez wojewodę. W okresie miedzywojennym jako instytucje samorządu terytorialnego działały na terenie założycielskiego związku samorządowego gromadziły oszczędności umieszczone w papierach wartościowych udzielały kredytów krótkoterminowych oraz hipotecznych dla drobnego przemysłu rzemiosła i handlu w 1948 r. weszły już w stan likwidacji na mocy dekretu z 25 X 1948 r. o reorganizacji bankowości majątek kas przszedł na własność państwa a KKO zostały podporządkowane bankowi polskiemu t trkacie funkcjonowania kasy Władzę nadrzędną nad kasą sprawował Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie. Organami kasy były dyrekcja kasy, rada kasy oraz komisja rewizyjna. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1927-1949

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1927-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.38

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.37

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie