Kasa Stefczyka w Niewachlowie

Sygnatura
21/274/0
Daty skrajne
1912-1943
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księga protokółów Walnych Zebrań sygn. 1, księga protokółów Zarządu Towarzystwa Kredytowego sygn. 2, skoroszyt aktów administracyjnych sygn. 3-4, księga wkładów sygn. 5, księgi rachunków pożyczek sygn. 6-7, dziennik główna sygn. 8, dowody kasowo memoriałowe i bilansowe sygn. 9, księgi kasowe sygn. 10 -11,

Dzieje twórcy:

Pierwszą kasę założył w 1890 r w Czernikowie pod Krakowem Franciszek Stefczyk - działacz społeczny. Powstające potem Kasy przyjęły jako nazwę nazwisko pierwszego założyciela i działały pod nazwą Kas Stefczyka. Działały one wśród ludności rolniczej z zadaniem zbierania oszczędności członków oraz udzielania kredytów na dogodnych warunkach. Prawna działalność Kas Stefczyka została usankcjonowania ustawą o spółdzielniach z 29 października 1920 r. (Dz U 1920 nr 111 poz 733). Do zadań Kas wg statutu z 1928 roku należało podnoszenie dobrobytu swoich członków, propagowanie oszczędności, przyjmowanie na oprocentowanie wkładów pieniężnych, udzielanie pożyczek na cele gospodarcze. Kasy te działały do 1949 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1912-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1912-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak