Akta Radziwiłłów z Nagłowic

Sygnatura
21/295/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
26030

Zawartość:

akta prywatne Radziwiłłów, korespondencja zgrupowana według odbiorców i nadawców oraz dokumety osobiste, akta administracyjno gospodarcze dotyczące dóbr Oksa, Chycza, Pawęzów i Nagłowice

Dzieje twórcy:

Nagłowice należały do rodziny Walewskich.z tej rodziny najpopularniejszą postacią był Kacper Walewski herbu Kolumna, poseł na Sejm Czteroletni. Kacper Walewski zmarł w 1806r., natomiast jego żona Maria z Dąbskich Walewska gospodarowała w Nagłowicach od 1832 r. W tym Czasie otoczyła dworek parkiem sadząc modrzewie, lipy i graby. W wyniku działów rodzinnych w 1853 r. Nagłowice nabył senator Kosicki z Koszyc i Zakrzowa, żonaty z Marią z Walewskich. Rodzina Kosickich mieszkała w Naglowicach w czasie Powstania Styczniowego. W 1878 r. Nagłowice dziedziczył Józef Kosicki, Zdolny gospodarz i administarator. Powiększył on dworek, założył nowy park, ufundował kościół i wytyczył cmentarz. Dzieci Józefa Koscickiego sprzedały Nagłowice w 1914 r. księciu Januszowi Radziwiłowi. W 1928 r., na mocy działów familijnych, Nagłowice otrzymał książe Michał Radziwił i połączył się ze swoimi dobrami - Oksą i Chyczą. W okresie międzywojennym książę wybudował obszerny pałac, który połączył z dworkiem Walewskich. Po zakończeniu II wojny światowej majątek rozparcelowano (ok. 270 ha). W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1806-1941

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1806-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

98

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

98

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak