"Radostowa" - Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany

Sygnatura
21/481/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3292

Zawartość:

Opracowania rękopiśmienne przesłane do redakcji Materiały dotyczące genezy Radostowej Dokumenty dotyczące Kielecczyzny Korespondencja, opowiadania, wiersze, piosenki, wspomnienia, nuty Rachunki redakcji Fotografie

Dzieje twórcy:

Czasopismo naukowo literackie ukazało się po raz pierwszy 2 października 1936 roku Zajmowało się ono życiem kulturanym regionu, głównie problematyką historyczno kulturalną i krajoznawczą. Czołowymi reprezentantami byli Tadeusz Jackowski i Jan Pazdur. Na łamach pisma starano się przedstawić wszystkie ważne dla regionu wydarzenia, zarówno z zakresu historii regionu, jak i literatury regionalnej czy zagadnienia związane z turystyką i krajoznawstwem. W ciągu trzech lat istnienia wydano 25 numerów pisma, a popularyzacja regionalizmu stała się podstawą do stwierdzenia że może być on czynnikem postępu . W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Daty skrajne:

1934-1939 [1968]

Klasyfikacja:

instytucje kultury

Nazwa twórcy:

Daty:

1905-1939, 1968-1968.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

222

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

213

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.27

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Przeniesiony do ZoSIA
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

sygn 16 -213 fotografie