Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli - Zarząd Wojewódzki w Kielcach

Sygnatura
21/507/0
Daty skrajne
1957-1969
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut sygn 1, Uchwały sygn 2-7 plenum zarządu wojewódzkiego, konferencji i zjazdów Protokoły z posiedzeń sygn 8-30 zarządu wojewódzkiego, zarządów powiatowych, w jednostkach znajdują się wykazy członków SAiW Plany pracy sygn 31-39 zarządu wojewódzkiego, zarządu miejskiego i zarządów powiatowych Sprawozdaniea z działalności sygn 40-48 zarządu wojewódzkiego, zarządu miejskiego i zarządów powiatowych Preliminarz wplywow ZW SAiW sygn 49 Protokoły z kontroli Oddizląu miejskiego w radomiu sygn 50 Wydawnictwo sygn 51 biuletyn Skład ZW i wykazy członków sygn 52-54

Dzieje twórcy:

Stowarzyszenie powstało w 1957 roku. Nawiązywało do nurtu wolnomyślicielskiego i ateistycznego nastawione było na wlake zklerykalizmem. Propagowało światopogląd materialistyczny za pomocą wydawanych pism. Były to tygodnik "Argumenty" dwutygodnik "Fakty i myśli" oraz miesięcznik "Wolna Myśl". Nadrzędną jednostką był zarząd główny w Warszawie. Na szczeblu wojewódzkim władzą były walne zgromadzenie oddziału, zarząd oddziału, komisja rewizyjna, sąd. Stowarzyszenie zakończyło swą działalność w 1968 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1957-1969

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

54

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

54

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

brak sygn 29