Kielecka Izba Rolnicza w Kielcach

Sygnatura
21/509/0
Daty skrajne
1938 - 1946
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut, wytyczne sprawozdania, konferencje, lustracje, kontrole zewnętrzne, Komisja Porozumiewawcza, budzety, preliminarze budżetowe, biuletyn, Komisja Doradczo Ekonomiczna, kwalifikacja zbóż, doświadczalnictwo, hodowla buraków cukrowych, Zakład Doświadczalny w Sielcu, Zespoły Przysposobienia Rolniczegom Jarmarki Częstochowskie, zasiewy, zniszczenia wojenne, kredyty dla rolnictwa, Powiatowe Biura Rolne, akta personalne agronomów w gminie Połaniec

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1938 - 1946

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

69

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak