Pisarz Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej

Sygnatura
21/608/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
8220

Zawartość:

Rozporządzenia ogólne dotyczące regulacji hipotek, śledztwa różnych osób związanych z powstaniem listopadowym, instrukcje o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego dla rewizorów skarbowych, przepisy stemplowe, repertoria nieruchomości miasta Kielc, dóbr ziemskich powiatu kieleckiego, powiatu włoszczowskiego, miechowskiego, olkuskiego, pileckiego, stopnickiego, skalbmierskiego, dziennik czynnosci hipotecznych sygn 1-41

Dzieje twórcy:

Pisarz Kancelarii Ziemiańskiej rozpoczął działalność w 1825 roku i miał sprawować nadzór nad księgami i aktami hipotecznymi, wciągać akty do ksiąg i rejestrów hipotecznych oraz wydawać stronom wyciągi z ksiąg, aktów i innych dokumentów hipotecznych. Rozpoznawaniem i zatwierdzaniem czynności hipotecznych zajmował się od 1826 roku Wydział Hipoteczny Trybunału Cywilnego I Instancji Województwa Krakowskiego w Kielcach. W 1867 roku obowiązki pisarzy przejęli sekretarze wydziałów hipotecznych sądow okręgowych a same wydziały pełniły funkcję zwierzchności hipotecznych. Na podstawie wstępu do zespołu

Daty skrajne:

[1808] 1825-1876 [1890]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1824, 1825-1876, 1877-1890.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak