Policja Państwowa w Opocznie

Sygnatura
21/772/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1754

Zawartość:

książki stacyjne

Dzieje twórcy:

Po wybuchu II wojny światowej 26 paźdzernika 1939 roku wszedł w życie dekret o administracji ziem polskich na mocy którego na części terytorium Polski utworzono Generalne Gubernatorstwo składające się z 4 dystryktów Kraków lublin Radom i Warszawa Województwo kieleckie weszło w skład dystryktu radomskiego. Na terenach utworzonych dystryktów w okresie okupacji hitlerowskiej ważną rolę odgrywał niemiecki aparat policyjny. Policja dzieliła się na policję porządkową, policję bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. W starostwach powiatowych i miejskich służby te podlegały rozkazom starostów działalność policji niemieckiej wspierana była przez polskie oddziały policji nazwane również policją granatową, z której dużą część członków prowadził działalaność patriotyczną na rzecz okupowanej ojczyzny. Jednym z 10 powiatów dystryktu radomskiego w których działała ta policja był powiat opoczyński. Działalność oddziałów policji państwowej obejmowała tereny przedwojennych powiatów opoczyńskiego i rawskiego oraz część powiatu będzińskiego. Główną siedzibą władz powiatowych był Tomaszów Mazowiecki i dlatego potem nazwę powiatu zmieniono na tomaszowski. Na podstawie wstępu do zespołu

Daty skrajne:

1940-1943

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.19

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.19

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Przeniesiony do ZoSIA