Urząd Skarbowy w Końskich

Sygnatura
21/1030/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3132

Zawartość:

rejestr spraw karnych, ewidencja nowo wzniesionych budowli, podatek od nieruchomości, podatek gruntowy, podatek dochodowy, podatek obrotowy, podatek przemysłowy, opłaty stemplowe, podatek od lokali, podatek od nieruchomości, rejestr przypisów i odpisów grzywien, wykaz nieruchomości żydowskich, akta spraw osobowych, korespondencja

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy sejmowej z 31 lipca 1919 roku o organizacji władz i urzędów skarbowych powołano administrację skarbową z Ministerstwem Skarbu na czele. Organami podległymi Ministerstwu były Izby Skarbowe jako władze II instancji oraz podległe im urzędy skarbowe jako władze I instancji. Do zadań urzędów skarbowych należało ustalalnie wymiaru podatków i opłat skarbowych przy współudziale komisji podatkowych, kontrole i przymusowe ściąganie podatków i opłat skarbowych, bezpośredni nadzór nad podatkami i opłatami osób opodatkownych, czuwanie nad przestrzeganiem ustaw podatkowych, stemplowych i wymierzanie kary za ich przekroczenie. Organizację, a także szczegółowy zakres działania administracji skarbowej ustaliło obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1935 roku. Po wybuchu II wojny światowej podststwowymi ustawami skarbowycmi były: rozporządzenie o prawie podatkowym i administracji podatkowej z dnia 17 listopada 1939 roku oraz rozporządzenie z 7 grudnia 1939 roku. Na terenie Generalnej Guberni pozostawiono polskie urzędy skarbowe, które miały za zadanie pobieranie podatków i opłat manipulacyjnych, nadzór nad urzędami skarbowymi sprawowli niemieccy inspektorzy skarbowi Sytuacja ta trwała do zakończenia wojny i do momentu nowej organizacji urzędów skarbowych.

Daty skrajne:

1928-1945

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.59

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.59

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak