Prokuratura Sądu Okręgowego w Kielcach

Sygnatura
21/1119/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
202

Zawartość:

Repertoria, skorowidze alfabetyczne, akta spraw (3 j.a.), księgi należności sądowych, księga zarządzeń Prokuratora SO, księga inwentarza ruchomego-1930-1950[1951]-sygn.1-29; repertoria Ds.., Rg, , skorowidze, księgi przechowywanych przedmiotów, księgi dowodów rzeczowych

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1930] 1945-1950 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1944, 1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

90

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak