Sąd Grodzki w Bodzentynie

Sygnatura
21/1157/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
505

Zawartość:

repertoria spraw cywilnych, skorowidz spraw karnych, terminarz C, akta spraw cywilnych C o dział spadku, zwrot nieruchomości rozgraniczenie, wyjście z niepodzielności

Dzieje twórcy:

Sąd Grodzki w Bodzentynie zakończył swą działalność z chwilą wybuchu II wojny światowej. Na mocy Rozporządzenia o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w GG z 26 października 1939 r. sądownictwo polskie zaczęło ponownie funkcjonować na znacznie zmienionych warunkach. Ludność polska podlegała sądom polskim, natomiast sądy niemieckie miały prawo weryfikować wyroki sądów polskich. Sądy polskie w dystrykcie radomskim podjęły swe czynności w listopadzie 1939 roku. Zatrudnieni ponownie urzędnicy - pracownicy polscy zostali zobowiązani do złożenia pisemnej deklaracji o posłuszeństwie. Wyroki zapadały "w imieniu prawa". Sądy grodzkie, sądy okręgowe i sądy apelacyjne podlegały bezpośrednio nadzorowi szefa dystryktu. Zarządzeniem w sprawie granic okręgów niemieckich i polskich sądów w dystrykcie radomskim z dnia 16 IX 1940 ustalone zostaly granice okręgów sądów polskich. Sąd grodzki w Bodzentynie podlegał jak przed rokiem 1939 sądowi okręgowemu w Kielcach, obejmował swym zasięgiem gminy: Bodzentyn, Suchedniów, Słupię Nową. Sąd Grodzki w Bodzentynie funkcjonował do końca 1944 roku. Po zakończeniu wojny podjął swą działalność opierając się na prawie o ustroju sądów powszechnych z 6 II 1928 roku.

Daty skrajne:

[1938] 1940-1944 [1945]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1939, 1938-1939, 1940-1944, 1940-1944, 1945-1945, 1945-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

42

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

42

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak