Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Opatowie

Sygnatura
21/1186/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
298

Zawartość:

sprawozdania, meldunki i korespondencja, sztandar komunistyczny

Dzieje twórcy:

olicja Państwowa powstała na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku po dokonaniu podziału adminstacyjnego RP. W poszczególnych województwach powstały Komendy Okręgowe Policji Państwej i pod taką nazwą funkcjonowały do 27 grudnia 1924 roku. W ich miejsce powołano Komendy Wojewódzkie, potem powiatowe. Komendanci wojewódzcy podlegali Komedantowi Głównemu w zakresie zaopatrzenia, dyscypliny, kontroli służbowej, wyszkolenia, iuzbrojenia. W zakresie pełniania służby w ramach bezpieczeństwa byli podlegli wojewodom. Zasady organizacji komend powiatowych Policji Państwowej określały przepisy dotyczące zasad ich funkcjonowania wydane 4 grudnia 1924 roku przez Ministra Spraw Wewnętrzych. Komendzie Wojewódzkiej PP podlegały komendy powiatowe w ustalonych granicach administracyjnych kraju. Terytorium RP podzielono na 5 województw, w tym kieleckie. W skład województwa kieleckiego wchodziło 16 powiatów, w tym miechowski. Ich liczba zwiększyła się w 1927 roku na skutek wyodrębnienia powiatu będzińskiego i zawierciańskiego. Działalność policji zakończył wybuch II wojny światowej.

Daty skrajne:

1926-1939

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1926-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.07

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.07

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak