Superintendentura w Kętrzynie

Sygnatura
42/53/0
Liczba serii
26
Liczba skanów
0

Zawartość:

A. Sprawy kościelne pomoce kancelaryjne, 1821 sygn. 1 sprawy personalne duchownych, 1752-1881 sygn. 2-8 ustrój kościoła i wybory do organów kościelnych, 1808-1894 sygn. 9-14 zalecenia konsystorza sambijskiego, 1748-1774 sygn. 15-16 reskrypty, edykty, zarządzenia i instrukcje w sprawach kościelnych, 1712-1912 sygn. 17-40 zarządzenia dotyczące prowadzenia ksiąg kościelnych itp., 1777-1878 sygn. 41-51 zmiany wyznania, małżeństwa mieszane, 1756-1878 sygn. 52-55 sprawy synodów diecezjalnych, 1817-1877 sygn. 56-62 spraw ogólne wizytacji parafii, 1774-1878 sygn. 63-68 recesy wizytacji parafii, [1563] 1740-1916 sygn. 69-95 tabele kościelne i szkolne, 1855-1861 sygn. 96 opieka nad przestępcami i więźniami, 1827-1893 sygn. 97-99 problemy nowej księgi liturgicznej, biblii, czasopism i książek, [1642] 1822-1896 sygn. 100-106 sprawy poszczególnych gmin kościelnych, 1749-1877 sygn. 107-114 daniny kościelne, 1786-1876 sygn. 115-121 papiery wartościowe parafii, 1860-1875 sygn. 122 fundusz emerytalny, kasa wspierania wdów i duchownych, 1833-1880 sygn. 123-126 kolekty, 1859-1863 sygn. 127-128 organizacje dobroczynne i fundacje, [1769] 1784-1878 sygn. 129-132 B. Sprawy szkolne regulaminy, zarządzenia i instrukcje w sprawach szkolnych, sprawozdania o stanie szkół w prafiach, sprawy poszczególnych szkół prafialnych, obsada stanowisk szkolnych przez inwalidów i organistów, wspieranie gimnazjalistów, sprawy kas szkolnych, 1737-1908 sygn. 133-155 C. Sprawy ubogich kasa ubogich, 1815-1866 sygn. 156 sprawa kantora Hinzera dot. nauki śpiewu nauczycieli szkolnych w parafii Srokowo (Drengfurt) 1828-1828 sygn. 157

Dzieje twórcy:

Superintendentura, według ordynacji kościelnej z 1535 r., była instytucją Kościoła Ewangelickiego nadzorującą funkcjonowanie parafii na terenie określonej diecezji (archiprezbitariatu). Obejmowaly one obszar jednego lub dwóch powiatów administracyjnych. Na jej czele stał superintendent, zwany wcześniej archiprezbiterem, mianowany przez senat kościelny na wniosek generalnego superintendenta. Sprawował on bezpośredni nadzór nad proboszczami i wspierał ich działalność duszpasterską. Przeprowadzał min. wizytacje kościelne, kierował wyborem proboszczów, sprawował nadzór nad szkolnictwem kościelnym, państwowym i prywatnym w sprawach nauki religii, opiekę nad instytucjami charytatywnymi, zakładami opieki społecznej. Superintendentura kętrzyńska została wydzielona z archipreziteriatu kętrzyńskiego w 1808 r. W jej skład wchodziło 13 parafii: Bezławki, Barciany, Srokowo, Garbno, Łankiejmy - Gudnik, Sętoczno, Parys, Kraskowo - Tołkiny, Czerniki, Winda, Wilkowo Wielkie, Drogosze oraz Kowalewo.

Daty skrajne:

[1563] 1712-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1563-1563, 1712-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Superintendentur Rastenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

157

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

157

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak